Użytek

Jedna kopia pracy lub jej część, która mieści się na arkuszu drukarskim. Jeśli format pracy jesst mniejszy niż arkusza, przygotowuje się kilka użytków (np. na arkuszu SRA3 mieszczą się 4 użytki A5.

<< Powrót