JPG

Format plików JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest najpopularniejszym formatem, rozpoznawalnym przez praktycznie wszystkie programy graficzne. Pliki w formacie JPEG mogą być kompresowane od 10 do 20 razy w stosunku do nieskompresowango oryginału, bez wyraźnie widocznych zniekształceń. Sekret takiego małego zniekształcenia tkwi w tym, że JPEG grupuje osobno informacje o kolorze i osobno o detalach geometrii a następnie kompresuje mocno kolory a znacznie mniej szczegóły geometryczne. Ponieważ oko ludzkie jest mniej czułe na kolory, nie zauważa silnej ich kompresji. JPEG dodatkowo "rozdziela" duże elementy geometryczne od małych, kompresując silniej te duże. W efekcie duża kompresja nie jest tak zauważalna dla oka ludzkiego. Edytując programem graficznym pliki JPEG należy unikać ich wielokrotnego zapisywania. Każde kolejne zapisanie pliku w formacie JPEG nie zmniejsza wprawdzie jego rozmiarów ale wprowadza dodatkowe zniekształacenia. Dlatego edytując plik JPEG np. programem Adobe Photoshop należy zapisywać go w formacie PSD a dopiero na końcu, ostateczną postać obrazu zapisać jako JPEG.

<< Powrót